Konst & Visuell kultur

Konsten har inga gränser


Konst i vårt samhälle

  • Vi behöver mer konst i vårt samhälle

    Vi behöver mer konst i vårt samhälle

    Konsten har i alla tider varit en viktig del av människans kultur. I dagens samhälle som utvecklar sig i en rask takt behöver vi nu, mer än någonsin, upphöja och sprida konsten till samhällets alla hörn. För många är konst och kultur något som anses vara ”reserverat” för en liten del av befolkningen, och detta… Continue reading

INFORMATION

Denna webbplats har ingen anknytning till den ideella organisationen konstkonsulenterna.