Konst & Visuell kultur

Konsten har inga gränser


Vi behöver mer konst i vårt samhälle

Konsten har i alla tider varit en viktig del av människans kultur. I dagens samhälle som utvecklar sig i en rask takt behöver vi nu, mer än någonsin, upphöja och sprida konsten till samhällets alla hörn. För många är konst och kultur något som anses vara ”reserverat” för en liten del av befolkningen, och detta måste vi ändra på så att alla kan ta del och känna sig välkomna. Konst kan vara en källa till inspiration men kan också skapa samhörighet och ge oss nya perspektiv på världen där ute. Men den här sidan hoppas jag kunna visa konstens alla sidor och hur konsten genomsyrar samhällets alla delar på ett sätt som vi kanske inte ens tänker på i många fall. Konst kan faktiskt fungera som en katalysator för social förändring, genom att den ifrågasätter normer och värderingar. På så sätt vi skapa ett mer inkluderande och kreativt samhälle för alla.INFORMATION

Denna webbplats har ingen anknytning till den ideella organisationen konstkonsulenterna.