Konst & Visuell kultur

Konsten har inga gränser


Tillverkning & Design

  • Industriell konst och design

    Industriell konst och design

    Gränsen mellan konst och design är begrepp som överlappar varandra på flera olika sätt och det senare är starkt förknippat med fabrikstillverkning och industri. Även om det till en början inte alltid är uppenbart så påverkar både konst och design processen att utveckla och förbättra produkter som tillverkas i en fabriksmiljö. Ett bra exempel på… Continue reading

INFORMATION

Denna webbplats har ingen anknytning till den ideella organisationen konstkonsulenterna.